Fit en welzijnscoaching

Door samenwerking met Fit en Welzijncoaching leggen wij onder andere fit - en gezondheidstesten af waarbij, door middel van een uitgebreide analyse van de resultaten, de fitheid en gezondheid van het individu in kaart worden gebracht.

 

Naar aanleiding van de resultaten volgt vervolgens een advies op maat over het werken aan een gezonde leefstijl waardoor het risico op het ontstaan van gezondheidsklachten verminderd kan worden.

Fit- en gezondheidstesten worden veelal uitgevoerd bij bedrijven als onderdeel van het Preventief Medisch Onderzoek. Werknemers krijgen de kans om de eigen gezondheid in kaart te laten brengen en het bedrijf krijgt een (geanonimiseerde) groepsrapportage waaruit conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de gezondheid van de werknemers.

Hoe gezonder werknemers zijn, hoe productiever en efficiënter er gewerkt wordt en hoe lager het ziekteverzuim zal zijn, wat ten goede komt aan het bedrijf.

De fitheidstest is een testlijn waar op verschillende fysieke factoren wordt getest. Op basis van de resultaten wordt er een individueel adviesgesprek gehouden om de risicofactoren voor het ontstaan van gezondheidsklachten zoveel mogelijk te beperken.

 

De basisfitheidstest bestaat standaard uit de volgende onderdelen:

 • Leefstijlvragenlijst
 • Bloeddruk
 • Lengte
 • Gewicht
 • BMI
 • Buikomvang

 

De test kan uitgebreid worden met de volgende onderdelen:

 • Longfunctie
 • Visus
 • Gehoortest
 • Cholesterolgehalte
 • Glucosegehalte
 • Uithoudingsvermogen
 • Kracht
 • Lenigheid